پیام های آنلاین

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > چت >

پیام های آنلاین

با باز کردن این قسمت کاربر بر روی سایت آنلاین می شود. به عبارت دیگر وضعیت آنلاین و آفلاین بودن اعضاء یک بخش با باز و بسته بودن این صفحه مدیریت می شود.

زمانیکه پیام جدیدی ارسال می شود (همانند شکل زیر) ابتدا در وضعیت مکالمه، انتظار سبز رنگ می ماند

پیام های آنلاین

پیام های آنلاین

در صورتیکه متن پیام توسط یکی از اعضای آن بخش باز شود و پاسخ داده شود (همانند شکل زیر) وضعیت مکالمه به : در حال مکالمه زرد رنگ تغییر می یابد

پیامهای آنلاین - 2

پیامهای آنلاین - 2

چت

چت

در شکل فوق، زمانیکه پیامی از سمت مخاطب ارسال می شود آبی رنگ نمایش می دهد و پاسخ های اعضاء که در کادر سفید رنگ قابل نوشتن است به رنگ سبز نمایش داده می شود. لازم به ذکر است جهت استفاده از یک خط پایین تر در هنگام تایپ (Enter) می بایست از Shift+Enter استفاده نمائید.

لازم به ذکر است در صورتیکه فرد کاربر CMS ای باشد و به سیستم Login کرده باشد اگر تصویری داشته باشد تصویر وی در اینجا نمایش داده می شود.

در زمان پایان مکالمه نیز (همانند شکل زیر) وضعیت مکالمه به : کاربر آفلاین شد - پایان مکالمه تغییر سبز رنگ تغییر می یابد.

 

پیامهای آنلاین - 3

پیامهای آنلاین - 3