بخش های سازمان

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > چت >

بخش های سازمان

در این قسمت می توان بخش های یک سازمان (همانند واحد فروش، پشتیبانی و ...) را جهت ارتباط با مخاطبان تعریف نمود. جهت تعریف بخش ها می بایست کد بخش و نام بخش را وارد کرده و سپس بر روی ثبت کلیک نمائید.

بخش های سازمان

بخش های سازمان

لازم به ذکر است که هر بخش نمی تواند بیش از یک مدیر داشته باشد و نقش مدیر برای این منظور است که می تواند کلیه چت های صورت گرفته در آن بخش را مشاهده نماید.

اختصاص کاربران

اختصاص کاربران