نصب پورتال اساتید

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > واحد تعاريف >

نصب پورتال اساتید

در این قسمت، می توان برای اساتید (پرسنل) مجموعه، یک پورتال با یک قالب از پیش تعریف شده ایجاد نمود. لازم به ذکر است در این فرم تنها اسامی افرادی جهت نصب پورتال دیده می شود که قبلا برای آنها پورتال اساتید نصب نشده باشد و یکی از دو شرایط ذیل را نیز داشته باشند :

  1. در صورتیکه محصول سیستم مدیریت آموزش را داشته باشید می توانید در قسمت مدیریت کاربران سیستم مدیریت محتوا، آن کاربر را یه یک کد استاد متصل نمائید.
  2. در صورتیکه در قسمت مدیریت کاربران سیستم مدیریت محتوا، نقش Teacher که یک نقش سیستمی است به کاربر داده شود.
نصب پورتال اساتید

نصب پورتال اساتید