تعريف گالري صدا

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > گالري صدا ها >

تعريف گالري صدا

در این قسمت می توان گالری صدا را بر اساس گروه های تعریف شده، ثبت نمود. لازم به ذکر است با فعال و غیرفعال کردن می توان نمایش و یا عدم نمایش ماژول را روی صفحه مدیریت نمود.

 

تعریف گالری صدا

تعریف گالری صدا