گروه بندي گالري صدا

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > گالري صدا ها >

گروه بندي گالري صدا

در این قسمت می توان گروه ها (دسته های) متفاوتی برای ثبت صداها ایجاد نمود. لازم به ذکر است در صورتیکه گروهی غیر فعال باشد کلیه صداهای داخل آن گروه نیز نمایش داده نمی شود

 

گروه بندی گالری صدا

گروه بندی گالری صدا