پرداختي هاي سفارشات

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > فروشگاه > سفارشات >

پرداختي هاي سفارشات

در این فرم لیست کلی سفارشات بر اساس 2 فیلتر: نوع پرداختها و وضعیت تسویه دسته بندی شده و نمایش داده می شوند که روند پرداخت هر سفارش در اینجا نیز قابل کنترل و ویرایش است و طراحی این فرم بستر مناسبی جهت مدیریت ورصد فرآیند کلی سفارشات درسامانه فروشگاه مجازی ، در اختیار مدیران قرار می دهد قابل ذکر است در بررسی سفارشات تنها هنگامیکه تیک تسویه شد توسط اپراتور فروش ثبت و ذخیره گردد، بصورت سفارش بررسی شده تلقی می شود.

 

پرداختی های سفارشات

پرداختی های سفارشات