تنظيم شيوه هاي ارسال

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > فروشگاه > تنظيمات >

تنظيم شيوه هاي ارسال

ابتدا روی ماژول فروشگاه در سایت مورد نظر کلیک کرده و آنرا انتخاب می کنیم سپس با زدن دکمه جدید یک روش ارسال به انضمام جزییاتش تعریف می نماییم

 

تنظیم شیوه های ارسال

تنظیم شیوه های ارسال

تنظیم شیوه های ارسال

تنظیم شیوه های ارسال