مناطق پستي تحت پوشش

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > فروشگاه > تنظيمات >

مناطق پستي تحت پوشش

دراین فرم استانها ومناطق پستی زیرمجموعه آنهاوجود دارندکه می توان بازدن تیک هرکدام،تعیین نمودکدام شهرها ومناطق پستی شامل خدمات ارسال پستی فروشگاه مجازی می باشند ومشتریان می توانند از بین مناطقی که درسامانه، مجاز تعریف شده است مقصد ارسال بسته پستی خود را انتخاب نمایند. یعنی به عبارتی مدیر یک فروشگاه می تواند مشخص نماید که به کدام شهرها و استان ها می تواند بسته خرید مشتری را ارسال نماید.

مناطق پستی تحت پوشش

مناطق پستی تحت پوشش