گروه بندي گالري تصاوير

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > گالري تصاوير >

گروه بندي گالري تصاوير

در این قسمت می توان گروه ها (دسته های) متفاوتی برای تصاویر ایجاد نمود. لازم به ذکر است در صورتیکه گروهی غیر فعال باشد کلیه تصاویر داخل آن گروه نیز نمایش داده نمی شود.

گروه بندی گالری تصاویر

گروه بندی گالری تصاویر