گروه بندي پرسشها

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > پرسش و پاسخ >

گروه بندي پرسشها

در این قسمت می توان گروه ها (دسته های) متفاوتی برای نوشتن پرسش و پاسخ ایجاد نمود. لازم به ذکر است در صورتیکه گروهی غیر فعال باشد کلیه پرسش و پاسخ داخل آن گروه نیز نمایش داده نمی شود.

گروه بندی پرسشها

گروه بندی پرسشها