تعريف اخبار

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > اخبار >

تعريف اخبار

در این قسمت می توان اخبار را در داخل گروه هایی که در مرحله فوق ساخته شد، ایجاد نمود . لازم به ذکر است در این قسمت با کلیک بر روی آیکون نحوه مرتب سازی اخبار جهت نمایش در سایت را می توان تنظیم نمود. جهت حذف خبر می توان بر روی آیکون سطل آشغال کلیک نمود. جهت نمایش خبر رعایت نکات ذیل الزامی است :

1- گروه خبر فعال باشد.

2- خبر تعریف شده فعال باشد.

3- تاریخ شروع انتشار آن در تاریخ جاری باشد و هنوز تاریخ پایان انتشار آن نرسیده باشد.

تعریف اخبار

تعریف اخبار

تعریف اخبار - 2

تعریف اخبار - 2