گروه بندي اخبار

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > اخبار >

گروه بندي اخبار

در این قسمت می توان گروه ها (دسته های) متفاوتی برای نوشتن اخبارها ایجاد نمود. به عبارت دیگر می توان اخبارها را دسته بندی نمود. (به طور مثال : اخبار داخلی و خارجی، اخبار آموزشی، اخبار فرهنگی و ...)

گروه بندی اخبار

گروه بندی اخبار