مديريت صفحات

<< برای نمایش فهرست مطالب کلیک کنید >>

شما اینجایید :  راهنمای متنی > سيستم مديريت محتوا > واحد تعاريف >

مديريت صفحات

در این بخش می توان صفحات سایت را ایجاد و مدیریت نمود . این فرم شامل دو بخش است که بخش اول آن مربوط به تعریف و ایجاد صفحه می باشد و بخش دوم آن برای چینش صفحه در نظر گرفته شده است.
در کل صفحه ای که ایجاد می کنیم به هیچ بخشی ارتباط ندارد و یک صفحه ی کاملا خام می باشد. بعد از ایجاد صفحه با استفاده از چینش صفحات می توان ایجاد صفحه را تکمیل نماییم. جهت ایجاد صفحه جدید بر روی دکمه جدید کلیک نمائید.

مدیریت صفحات

مدیریت صفحات

جزئیات صفحه

جزئیات صفحه

 یک ستونه : فقط ستون میانی یا همان ستون دوم نمایش داده میشود.

  دو ستونه : ستونهای سمت راست و ستون میانی نمایش داده خواهد شد

 سه ستونه : تمامی ستونها در آن صفحه نمایش داده می شود.

مدیران صفحه

مدیران صفحه

برای اضافه کردن یک ماژول در صفحه ابتدا از روی درخت آنرا انتخاب نموده و پس از مشخص نمودن ستون مورد نظر دکمه اضافه را میزنیم.
توجه داشته باشید وقتی یک ماژول  اضافه می شود بصورت پیش فرض غیر فعال می باشد. که رنگ آن نیز با دیگر ماژول های فعال متمایز است. بخش های غیر فعال با زمینه ی خاکستری در این فرم نمایش داده میشوند (همانند قسمت دسته ها در شکل زیر)

چینش صفحه

چینش صفحه